Історія

photo 4.2

Головний корпус заводу

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Львiвська iзоляторна компанiя" було створене у 2002 роцi на базi Львiвського iзоляторного заводу, що існував з 1965 року.

У серединi 90-х рокiв загальне погiршення економiчної ситуацiї в країнах колишнього СРСР зумовило тимчасове скорочення загального попиту на продукцiю заводу i тимчасову зупинку виробництва. В результатi полiтичних та економiчних перетворень завод був змушений пристосовуватися до нових умов i в результатi у 1992 виникло акцiонерне товариство "Львiвський iзоляторний завод".

Завдяки зусиллям колективу заводу з 1999 року ЗАТ "Львiвський iзоляторний завод" знову вийшов на ринок виробникiв iзоляторiв i почав динамiчно вiдновлювати свої позицiї на ньому.

З 2002 року Львiвська iзоляторна компанiя, що виникла внаслiдок реорганiзацiї, продовжує успiхи Львiвського iзоляторного заводу на ринках багатьох країн, використовуючи при цьому здобутий за баготорiчну дiяльнiсть пiдприємства досвiд та традицiї виробництва високоякiсних iзоляторiв. Бiльш нiж 250 млн. шт. iзоляторiв, вироблених на Львiвському iзоляторному заводі за роки його роботи, успiшно експлуатуються на лiнiях електропередач напруги вiд 0,4 кВ до 1150 кВ в енергетичних системах понад 30 країн свiту, що є незаперечним свiдченням вiдмiнної якостi та високої експлуатацiйної надiйностi iзоляторiв.

Сертифікат  якості ISO

Сертифікат якості ISO

 Від Львiвського iзоляторного заводу, одного з найбiльших в Європi виробникiв низько- та високовольтних iзоляторiв iз загартованого та вiдпаленого скла, Львiвська iзоляторна компанiя перейняла і розвинула традицiї виробництва високоякiсних iзоляторiв. У 2003 році компанія отримала сертифікат якості ISO 9001/2000.

 Львiвська iзоляторна компанiя розташована у пiвденно-захiднiй частинi мiста Львова, поруч iз захiдним державним кордоном України.

Чисельнi автомобiльнi та залiзничнi маршрути надiйно пов'язують мiсто з країнами Європи, колишнього Радянського Союзу, Близьким Сходом та Азiєю, а також з морськими комунiкацiями, що дозволяє постачати продукцiю заводу в будь-яку точку свiту.