Цілі і стратегія

Головним напрямком діяльності підприємства є задоволення потреб та очікувань замовника і працівника СЬОГОДНІ І ЗАВТРА та отримання позитивного фінансового результату.

Інструментом досягнення поставленої мети є зорієнтованість на підвищення задоволеності замовника, завдяки результативному застосуванню системи менеджменту якості, що досягається принципами політики у сфері якості, а саме:

• задоволення потреб і очікувань замовника;

• визначення потреб ринку для його насичення продукцією підприємства;

• постійний аналіз тенденцій розвитку ізоляторного виробництва із залученням науково-дослідних, проектних і експлуатуючих організацій;

• виконання контрактів у визначені терміни;

• розширення номенклатури виробів, які випускаються підприємством, та залучення продукції інших виробників;

• розвиток взаємовигідних відносин із замовниками і постачальниками;

• постійне підвищення результативності процесів виробництва з метою зменшення витрат, одержання максимального прибутку, збільшення обсягів реалізації;

• технічне переоснащення, збільшення обігових ресурсів.