Виробництво

 Львiвська ізоляторна компанiя може виготовляти 12 типiв пiдвiсних iзоляторiв з електромеханiчною мiцнiстю вiд 40 до 400 кН, рiзної форми та призначення.

photo-4.2-300x159Вони можуть використовуватися:

  • для iзоляцiї та крiплення проводiв повiтряних лiнiй електропередач, грозозахисних тросiв;
  • в розподiльчих пристроях електростанцiй i пiдстанцiй постiйного та змiнного струму з частотою до 1000 Гц та температурою навколишнього повiтря вiд мiнус 60С до плюс 50С;
  • для електрифiкацiї залiзницi;
  • в районах з атмосферою рiзного ступеня забруднення;
  • в умовах холодного, вогкого та тропiчного клiмату.

Виробництво iзоляторiв здiйснюється iз врахуванням передових технологiй, нових досягнень науки та технiки в галузi матерiалознавства i енергетики, з використанням розробок науково-дослiдних iнститутiв Львова, Києва, випробувального центру Науково-дослiдного iнституту високих напруг (НДIВН), м. Слов'янськ.

Продукцiя компанiї, що випускалася ранiше пiд маркою "Львiвського iзоляторного заводу" добре вiдома в багатьох країнах свiту. Вона пройшла випробування в сертифiкацiйних центрах, лабораторiях та нацiональних iнститутах багатьох країн: АРМСЕРТ - Електромережiзоляцiясервiс (Росiя), у Празi - EGU HV LABORATORY (Чехiя), КЕМА (Нiдерланди), Люблянi (Словенiя), Загребi (Хорватiя), Будапештi (Угорщина), VTT (Фiнляндiя), B.C. HYDRO (Канада), Вастерос (Швецiя) та iн. Електротехнiчнi характеристики iзоляторiв, їх типи та розмiри повнiстю вiдповiдають мiжнародним стандартам - IEC 60 303, IEC 60 120, IEC 60 383, IEC 60 372 та iн.

Виробництво лінійних підвісних ізоляторів з гартованого скла

Скляний підвісний ізолятор призначений для ізоляції і кріплення дротів і блискавкозахисних канатів на повітряних лініях електропередач, у розподільчих пристроях електростанцій і підстанцій перемінного струму напругою понад 1000 В і частотою до 100 Гц при температурі повітря від мінус 60 °С до плюс 50 °С, у районах різного ступеня атмосферного забруднення

Технологічний процес виробництва підвісних скляних ізоляторів складається з процесів:

  • приготування шихти;
  • варіння скломаси;
  • виробництва скляних ізоляційних деталей;
  • складання ізоляторів.

Приготування шихти

Для приготування шихти використовують сировинні матеріали: кварцовий пісок, доломіт, польовий шпат, крейду, соду, сульфат натрію, поташ. Усі матеріали проходять вхідний контроль на відповідність вимогам нормативної документації.
Сировинні матеріали проходять обробку: сушіння, дроблення, помол, просів.
Із попередньо приготовлених матеріалів відповідно до рецепту виготовляють шихту.

Контроль циклограм приготування, якість шихти перевіряється постійно упродовж зміни.

Варіння скломаси

photo 1Варіння скломаси відбувається у ванні регенеративної печі з підкововидним спрямуванням полум’я потужністю 35 т за добу. (За період існування компанії потужність збільшена на 40 відсотків від проектної, яка складала 25 тонн на добу).
Підготовлена шихта разом із склобоєм подається у піч скловаріння.

У контролі параметрів скловаріння задіяна автоматична контрольна система печі із додатковим фіксуванням кожної півгодини у робочому журналі параметрів.Пресування склодеталей

 

Виробництво склодеталей здійснюється автоматичною лінією «Вальтек». Розплавлена скломаса із ванни печі (робочого каналу) подається на фідер TSE-10-200, звідки скеровується у чашу дозатора і плунжером виштовхується з вічка порція скломаси (крапля).OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Крапля скломаси подається на прес GPG-12-2350-10H-R (U2) для пресування.
Із пресу ізоляційні деталі подаються у піч вирівнювання VM-108-180 (U4), де відбувається прогрівання склодеталі і вирівнювання температури по всьому об’єму, далі склодеталі подаються на автомат гартування HM-20-3200-R (U6) і при безперервному обертанні охолоджуються повітрям.
3.4. Після гартування склодеталі піддають термічній обробці (термошок) у печі термічних випробувань ПТЕ-18, де відбувається руйнування склодеталей із сторонніми включеннями, а у ваннах ВТ-1 і ВТ-2 з холодною та гарячою водою (негативний і позитивний термоудар) - контроль якості гартування.
У процесі проходження всіх операцій проводиться моніторинг заданих параметрів із зазначенням результатів у робочих журналах.

  Додаткова термообробка на предмет виявлення NiS (сульфід нікелю)

З метою підвищення надійності ізоляторів у процесі експлуатації склодеталі піддають повторному термошоку. У процесі додаткової термообробки ізоляційні деталі з можливими невидимими агресивними включеннями NiS руйнуються.

Ізоляційні склодеталі, які пройшли термічні випробування, розбраковуються відповідно до нормативно-технічної документації.
Придатні ізоляційні склодеталі конвеєр транспортує на склад, де їх складають на дерев’яні решітки.

Складання ізоляторів

Скляний підвісний ізолятор - електротехнічний виріб, зібраний із комплектуючих частин: скляної ізоляційної деталі, шапки чавунної, сталевого стержня, замка.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Усі комплектуючі піддаються перевірці на відповідність вимогам технічної документації (конструкторської документації, ДСТУ (ДОСТ), технічним умовам, МЕК).
Прийняті ВТК комплектуючі вироби зберігаються на складі і в міру необхідності подаються в цех для складання.
Технологічний процес складання ізоляторів на основі портландцементу і глиноземистого цементу включає наступні операції:
- приготування компенсуючих змазок і прокладок;
- підготовка комплектуючих (шапки, стержня);
- підготовка ізоляційних деталей;
- підготовка цементної суміші;
- процес армування;
- процес попереднього тужавіння цементної суміші з використанням портландцементу або повітряна обробка ізоляторів з використанням глиноземистого цементу;
- зачищення ізолятора;
- процес кінцевого тужавіння цементної суміші з використанням портландцементу або процес тужавіння ізоляторів у воді з використанням глиноземистого цементу;
- масові механічні випробування;
- масові електричні випробування;
- складання ізолятора і гірлянди;
- упакування.
У процесі всіх операцій здійснюється контроль за дотриманням технологічної дисципліни.

Процес армування (складання)

Складання ізоляторів здійснюється на армувальній машині. Ізоляційна деталь встановлюється на конвеєр армувальної машини, внутрішня порожнина заповнюється цементним розчином, куди вставляється стержень з прокладкою. Фіксування стержня здійснюється з допомогою центрувальних кілець.
У внутрішню порожнину шапки з допомогою пристрою дозування закладається порція ЦПС і рівномірно розподіляється на стінках шапки.
Попередньо підготовлена ізоляційна деталь зі стержнем вставляється в шапку.
Ізолятор у зібраному вигляді подається на позицію вібрації, зверху притискається притискною головкою. Встановлюється час вібрації і відповідна амплітуда. Параметри контролюються не менше 3-х разів за зміну.
Після ущільнення цементного розчину ізолятор знімають з армувальної машини, очищають від залишків ЦПС з допомогою зачищуючого станка і подають в камеру попереднього тужавіння.
Здійснюється контроль заповнення ЦСП, будівельної висоти.

Процес тужавіння цементного розчину з використанням портландцементу

Процес тужавіння здійснюється у камерах попереднього і кінцевого тужавіння.
Процес попереднього тужавіння ЦПС відбувається в камері під впливом пароповітряного середовища при визначеній температурі і вологості упродовж визначеного часу.
Після закінчення процесу ізолятори піддають операції очищення з метою видалення залишків ЦПС між шапкою і склодеталлю.
Здійснюється контроль термозволожувальних параметрів з постійними записами на діаграмах і не менше 3-х разів за зміну із записами в технологічному журналі.

Виробництво ізоляторів на основі глиноземистого цементу

Процес складання (армування) на основі глиноземистого цементу ідентичний складанню ізоляторів на портландцементі.
Повітряно-зволожувальна обробка здійснюється в ємностях:
1 етап – в повітряному середовищі
2 етап – ізолятори занурюють в холодну воду.
Після зачищення ізолятори транспортують в камеру кінцевого тужавіння для ізоляторів з використанням портландцементу, де під дією пароповітряного середовища при визначеній температурі і упродовж визначеного часу відбувається кінцеве тужавіння цемонтного розчину або в ємності з водою для ізоляторів з використанням глиноземистого цементу.

Можливості випробувальної лабораторії

  Враховуючи постійний технічний розвиток ТзОВ «ЛІК», удосконалення технологічних процесів, технічної переоснастки основного виробництва, освоєння виробництва нових типів ізоляторів – компанія провела в 2012 році переобладнання випробувальної лабораторії. Побудовано нову будівлю лабораторії, частково придбано нове обладнання.
Випробувальна лабораторія ТзОВ «ЛІК» атестована Держстандартом України (свідоцтво про атестацію № РЛ 007/13 видано 22.01.2013 р., дійсне до 21.01.2018 р.).Відповідно до галузі атестації лабораторія проводить повний перелік випробувань комплектуючих (вхідний контроль) для оцінки якості придбаних виробів, а також прийомо-здавальні випробування партій склодеталей і промислових партій ізоляторів.

Область атестації лабораторії і наявного обладнання дозволяє проводити прийомо-здавальні випробування відповідно до вимог державних і міжнгародних стандартів.

– ДСТУ 3407-96 (ГОСТ 18328-97) «Деталі ізоляційні і скло для лінійних підвісних і штиревих ізоляторів».

– ДСТУ 2202-93 (ГОСТ 1232-97) «Ізолятори лінійні штиреві фарфорові і скляні напругою 1 - 35 кВ».

– ДСТУ 2202-93 (ГОСТ 1232-97) «Ізолятори підвісні лінійні тарілчастіе».

– МЕК 60383-1 «Ізолятори для випролбувальної лабораторії номінального напругою понад 1000 В. Частина 1 «Керамічні і скляні ізолятори для систем перемінного струму. Термінологія, методи випробувань і критерії відповідності».

– ANSI C 29.2 «Американський національний стандарт на ізолятори підвісного типу, виготовлені з фарфору і гартованого скла».

– ANSI C 29.1 «Американський національний стандарт. Методи випробуванб ізоляторів для силових електричних ліній».
З метою визначення технічних характеристик ізоляторів і на вимоги замовника випробувальна лабораторія проводить додаткові випробування:
- визначення граничного рівня радіоперешкод;
- визначення витримуваної імпульсної напруги стандартного блискавкового імпульсу;
- випробування імпульсною напругою на пробій в повітрі.
Такі випробування проводяться у відповідності до вимог стандартів:
- МЕК 60383 «Ізолятори для випробувальної лабораторії з номінальною напругою понад 1000 В. Частина 1 «Керамічні і скляні ізолятори для систем перемінного струму. Термінологія, методи випробувань і критерії відповідності. Частина 2. Нірлянди і підвіски ізоляторів для систем перемінного струму. Термінологія. Методи випробувань і критерії відповідності».
– МЕК 61211 «Ізолятори фарфорові і склляні для ВЛ з номінальною напругою понад 1000 В. Імпульсний пробій в повітрі».

– МЕК 60437 «Випробування високовольтних ізоляторів для визначення рівня радіоперешкод».

Випробувальні пристрої, вимірювальна техніка лабораторії проходить періодично атестацію в органах Держстандарту на технічну відповідність відповідно до затверджених термінів.